Selvudviklingsforløb  i detaljer

Til dig, der ønsker at arbejde med dig selv.

  • Velkommen til spiritualitet på en jordnær og ligefrem måde.
  • Velkommen til selvudviklingsdelen, hvor tårerne drypper og lettelsens glæde flyder.
  • Velkommen til de muligheder du har for at ændre på dig og dermed på verden og gøre en forskel.
  • Velkommen til uddannelser hos Sol-Farah Helhedens Cirkel.

Slip eventuelle ting i krop, sind og/eller sjæl, der holder dig tilbage. Deri gennem kan du udleve dit potentiale. Du får mange redskaber, øvelser og meget meget mere. Se opbygningen af forløbet og indholdet længere nede. Dette forløb kan også ligge som fundamentet til at arbejde med andre.

“Selvudvikling, spiritualitet og visdom i en kærlig, nærværende og tryg atmosfære” –

Du skal selv gå på dit livs vej, men jeg vil gerne gå ved siden af dig. Du har selv ansvaret for dit liv, men jeg vejleder og støtter dig gerne.

Kursus 1 dag om måneden

Selvudviklingskurserne består af en kursusrække på 1 dag månedligt over 16 måneder i alt fra kursusstart. Se evt. mere i kalenderen om hvilke dage der er kurser. Kursusdagene er fra  kl. 9.00-15.00.

Vi har nogle utroligt hyggelige dage, hvor vi arbejder hårdt med selvudviklingen, hvor vi nyder hinandens selskab, vi griner og har det sjovt. 

Kurset er opdelt i 3 trin.

 

 

Tilmelding

Ring hvis du har spørgsmål eller gerne vil vide mere om denne fantastiske mulighed for at blive den bedst mulige udgave af dig selv. Charlotte: mobil 23 81 61 88

Hele kurset er inklusiv

• Undervisning med udgangspunkt i den enkelte
• Gode kursusmaterialer & aktiv læring
• Lækker vegetarisk mad (primært økologisk)
• Healing gennem hele kursusforløbet

Kanalisering - at slippe følelser for sig selv og andre
Du lærer, hvordan du opnår jordforbindelse, og hvordan du beskytter dig selv bedst muligt.

Du lærer, hvordan du går op i svingninger, så du tydeligere kan mærke dig selv. Derefter mærker I ind på hinanden og finder ud af hvilke følelser, I mærker. I slipper følelserne i jer selv og derfra videre op i Universet. Alle får kyndig vejledning undervejs. Du prøver dette på de andre elever med guiding på, så har du chancen for at spørge, hvis du bliver i tvivl undervejs.

Vi prøver også at give slip på nogle gamle tanke- og handlemønstre, så du ved, hvordan du selv kan gøre det efterfølgende.

Selvudvikling I
Denne dag er en blanding af forskellige arbejdsmetoder. Blandt andet lærer du metoder til, hvordan du kan kommunikere med din egen sjæl. Vi arbejder med tilgivelse.

Du vil også komme til at stifte bekendtskab med offerrollen og få en uddybning af, hvordan du giver slip på den og andre gamle tanke- og handlemønstre.

Vi arbejder med Merkabaen og optimerer energierne i dig. Merkabaen får du nærmere introduktion af, hvis du ikke kender den i forvejen. Vi kommer til at arbejde med Merkabaen på alle kursusdagene.

Chakraafbalancering & healing på rygsøjlen
Du bliver introduceret til chakrasystemet og lærer, hvordan du afbalancerer dem ved hjælp af forskellige teknikker.

Du lærer, hvordan du kan heale direkte på rygsøjlen og slippe følelser i ryggen, hvorved mange rygsmerter kan fjernes.

Healing direkte på rygsøjlen har også betydning for kroppen som helhed. Vi arbejder på hinanden. 

Vi introducerer Gudinderne Freja, Frigg og Ydun. Vi får hjælp fra dem løbende gennem kursusforløbet.

Selvudvikling II
På denne dag bliver du introduceret til nye forskellige arbejdsmetoder. Vi ser blandt andet på, hvordan du sammensætter en bøn, så den har den ønskede effekt.

Vi taler om positiv tankegang, skabende kræfter, dine drivkræfter og dine mål i livet.  

Du lærer hvordan du kan rejse i tiden, så du kan få information fra andre bevidstheder. Dette kan bruges til at løse problematikker i dette liv.

Bliv dit eget strålende lys
De fleste mennesker er faktisk ikke lige så bange for det mørke, der er i dem selv og i omverdenen, som de er for deres eget indre lys og deres egen indre guddommelighed.

Vi giver slip på alt det, der begrænser os og gør os mindre end det potentiale, vi egentlig har til vores rådighed. Jante-loven er udenfor vores dør, men hvad med vores egen indre Jante-lov. Den giver vi også slip på.

På dette modul vil du få hjælp til at skille dig af med dit eget negative selv, din manglende tro på dine evner samt angsten for dit eget strålende lys.

Stop din indre dialog
Den indre dialog er alle de stemmer, vi hører inde i vores hoved, når vi tænker. Hvis du f.eks. tænker på, om du skal skifte bolig,
vil din indre dialog have en lang række argumenter for og imod, om det er en god ide. Denne dialog er i virkeligheden alle de roller, der påvirker din tankegang. Roller du har fået/påtaget dig, fra du blev født, og det blev konstateret, om du var en dreng eller pige.
Allerede i dette ligger der en rolle – en kønsrolle.

Det er langt fra den eneste rolle, vi bærer på. Vi har mange. De roller vi har, har med vores ego at gøre. Jo mere vi er styret af
disse roller, des mere fylder vores ego i vores bevidsthed. Det betyder på den anden side, at vores sjæl ikke får lov til at fylde
særligt meget, da pladsen er den samme til ego og sjæl.

Derfor arbejder vi på at give slip på alle de roller, som ikke er optimale for dig, så der kan blive helt stille i dit hoved. Du kan simpelthen tænke på ingenting.  Så kan du lytte til din intuition og til din egen sjæl. Så kan din sjæl komme
til dig for fuld styrke.

Vi kommer også til at arbejder med at åbne vores hjerter, slippe smerten i hjertet og de blokeringer, der også ligger der, som forhindrer os i at få vores fine hjerteenergi til at flyde.

Brug din spiritualitet i din dagligdag
Hvorfor har vi overhovedet en spirituel del i os? Hvad skal vi bruge den til? Det er nogle af de spørgsmål, vi vil beskæftige os med i dette modul.

Du vil lære metoder til, hvordan du kan integrere din spiritualitet i dig, så du stadig forbliver jordnær og kan leve dit normale liv. Blot får du redskaber til, hvad du kan gøre, når tingene i dit liv ikke fungerer så optimalt. Redskaber du kan bruge i din dagligdag, som gør tingene lidt lettere at håndtere. En del af dette modul er også at rense mennesker og huse for fremmede sjæle og negative energier.

Optimering af dine pengemønstre
På denne dag vil vi se på, hvordan du kan få det mere optimalt med din økonomi og dit forhold til den. Vi ser på de blokeringer, forældede tanke- handlemønstre, din afhængighed af penge samt om det er angst, der styrer dine penge-forhold.

Vi ophæver alle de ting, der blokerer, forhindrer og modarbejder en bedre optimering af dine økonomiske forhold.

Du lærer nogle teknikker, så du selv kan gøre en stor forskel i dit økonomiske liv.

Samtidig spørger vi ind til, hvordan du har valgt at leve økonomisk i dette liv, for det vil være den overordnede styring af disse kræfter.

Selvudvikling III
Har du problemer med at sætte grænser? Mangler du respekt overfor andre eller dig selv eller er det svært for dig at få andre til at respektere dig?
Mangler du selvværd? Ønsker du hjælp til at tilgive dig selv? Sender du nok kærlighed til dig selv?

Alle disse områder bliver gennemgået generelt og for den enkelte deltager.

Vi finder frem til årsagen til disse følelser og vi ophæver disse årsager. Årsagerne kan vedrøre dette liv, tidligere liv og dine generationers påvirkning af dig.

Årsagerne bliver ophævet for alle disse områder. Det betyder, at du fremover vil kunne sætte dine grænser. Du mærker gensidig respekt. Dit selvværd bliver højnet og du føler dig værd at elske. Du er i stand til at tilgive dig selv dine fejl og du elsker dig selv, som det dejlige menneske, du er.

Integration af sjældelene, karmisk udrensning m.m.
Vi arbejder videre på den selvudvikling, du har haft indtil nu. Vi integrerer alle dine dele af din sjæl fra samtlige liv i alle dele af din sjæl.

Således får du al erfaring fra samtlige dine liv, integreret i den del af din sjæl, der er i dette liv.

Vi arbejder også med karmisk udrensning. Det betyder, at vi ophæver alle de negative forhold, du har til andre sjæle fra samtlige dine liv. Samtidig arbejder vi på den udrensning, der finder sted på grund af denne proces.

Vi ser på det mørke, der er i dig, så det er muligt at slippe angsten for det og hæve dig op over det. Vi hæver krop, sind og ånd op til et niveau, hvor en lang række af de mønstre, du er færdig med at arbejde med ikke længere findes. Vi harmoniserer krop, sind og ånd.

Det betyder, at du får et fundament, hvor du er i langt højere svingninger og derfor ikke længere er i dine gamle mønstre.

Personlighedsanalyse
Med udgangspunkt i dig, finder jeg frem til, hvilke energier du har med. Blandt andet dit stjernetegn, din sjæls energi, bevidsthedsenergi og din underbevidsthed energi.

Vi ser også på hvilke følelser, det er meningen, du skal arbejde med i dette liv. Hvilke følelser, du ikke er færdigafklaret med også fra tidligere liv.

Kort sagt bliver du analyseret fra top til tå.

Samtidig gør vi arbejdet med Merkabaen og arbejdet med Freja, Frigg og Ydun færdigt, der har været en gennemgående ting gennem alle dagene.

 

Når du har gennemgået alle kurserne i selvudviklingsdelen, er det muligt for dig at deltage i opfølgning i selvudvikling. Få brochuren, der beskriver denne mulighed.

Tilmelding
Hvis du har lyst til at arbejde med dig selv og du gerne vil på selvudvikling i dette regi, så ring på Charlotte på 23 81 61 88. Så kan vi få afklaret om der er plads på holdet og om det er tid nu.

Du kan betale 2000 kr. + 1.500 kr, hver måned over de 16 måneder forløbet varer. Du kan selvfølgelig også betale det samlede beløb på 26.000 kr. på en gang og få 10% i rabat.

Forløbet bliver planlagt således, at der er undervisning en dag om  måneden.

Dette forløb kan også ligge som fundamentet til at arbejde med andre og uddannelser som alternativ behandler. Se evt. de brochurer, der beskriver de enkelte uddannelsers indhold og opbygning.

Alt, hvad jeg lærer og erfarer for mit liv, vil jeg meget gerne lære videre til dig. Samtidig skal du bruge alt den visdom, du har med dig. Så du kan udnytte dit fulde potentiale.

Vi har nogle utroligt hyggelige dage, hvor vi arbejder hårdt med selvudviklingen, hvor vi nyder hinandens selskab, vi griner og har det sjovt. Der er tid til at gøre noget samlet for gruppen af deltagere samtidig er der også plads til, at vi kan se på den enkelte. Lige så vel som kursisterne kan arbejde sammen og hjælpe hinanden.

Ring hvis du har spørgsmål eller gerne vil vide mere om denne fantastiske mulighed for at blive den bedst mulige udgave af dig selv.

 

 

 

 

På kursusdagene er der morgenmad,
frokost og  kaffe/the. Det er så
vidt mulig økologisk og ”hjemmelavet”