Selvudviklingsforløb

(2 kundeanmeldelser)

1.600,00DKK

Til dig, der ønsker at arbejde med dig selv.

• Velkommen til spiritualitet på en jordnær og ligefrem måde.
• Velkommen til selvudviklingsdelen, hvor tårerne drypper og lettelsens          glæde flyder.
• Velkommen til de muligheder du har for at ændre på dig og dermed på          verden og gøre en forskel.
• Velkommen til uddannelser hos Sol-Farah Helhedens Cirkel.

Slip eventuelle ting i krop, sind og/eller sjæl, der holder dig tilbage og derigennem udlev dit potentiale. Du får mange redskaber, øvelser og meget meget mere. Se opbygningen af forløbet og indholdet længere nede. Dette forløb kan også ligge som fundamentet til at arbejde med andre.

 

“Selvudvikling, spiritualitet og visdom i en kærlig, nærværende og tryg atmosfære”

Du skal selv gå på dit livs vej, men jeg vil gerne gå ved siden af dig.

Du har selv ansvaret for dit liv, men jeg vejleder og støtter dig gerne.

Se kalender

SELVUDVIKLING

Opbygning af selvudviklingsforløbet

Forløbet tages i den rækkefølge som er vist i forløbesbeskrivelsen

Kanalisering - at slippe følelser for sig selv og andre

Du lærer, hvordan du opnår jordforbindelse, centrering og hvordan du beskytter dig selv bedst muligt.

Du lærer, hvordan du går op i svingninger, så du tydeligere kan mærke dig selv.

Derefter mærker I ind på hinanden og finder ud af hvilke følelser, I mærker.

I slipper følelserne ovre i jer selv og derfra videre op i Universet. Alle får kyndig vejledning undervejs. Du prøver dette på de andre elever med guidning på, så har du chancen for at spørge, hvis du undervejs bliver i tvivl.

Vi prøver også at give slip på nogle gamle tanke- og handlemønstre, så du ved, hvordan du selv kan gøre det efterfølgende.

Selvudvikling I

Denne dag er en blanding af forskellige arbejdsmetoder. Blandt andet lærer du metoder til, hvordan du kan kommunikere med din egen sjæl. Vi arbejder med tilgivelse.

Du vil også komme til at stifte bekendtskab med offerrollen og få en uddybning af, hvordan du giver slip på den og andre gamle tanke- og handlemønstre.

Vi arbejder med Markabaen og optimere energierne i dig.Vi arbejder også med at optimere energierne på dit arbejdsområde.

Chakraafbalancering & healing på rygsøjlen

Du bliver introduceret til chakrasystemet og lærer, hvordan du afbalancerer dem ved hjælp af forskellige teknikker.

Du lærer, hvordan du kan heale direkte på rygsøjlen og slippe følelser i ryggen, hvorved mange rygsmerter kan fjernes.

Healing direkte på rygsøjlen har også betydning for kroppen som helhed.

Vi arbejder på hinanden, men du lærer også hvordan du kan gøre det for dig selv.

Vi arbejder også med at optimere energierne på området for din fysiske krop

Selvudvikling II

På denne dag bliver du introduceret til nye forskellige arbejdsmetoder. Du lærer, hvordan du kan se, hvad der påvirker dig fra andre liv.

Vi arbejder med Makaba. Du lærer at bruge vores hjælpende engle.

Vi taler om positiv tankegang, skabende kræfter, dine drivkræfter og dine mål i livet.

 

Bliv dit eget strålende lys

De fleste mennesker er faktisk ikke lige så bange for det mørke, der er i dem selv og i omverdenen, som de er for deres eget indre lys og deres egen indre guddommelighed.

Hvis du er et menneske, der har det sådan, og du kunne tænke dig at gøre noget ved dette, er dette modul lige noget for dig. Jante-loven er udenfor vores dør, men hvad med vores egen indre Jante-lov.

På dette modul vil du få hjælp til at skille dig af med dit eget negative selv, din manglende tro på dine evner samt angsten for dit eget strålende lys.

Vi arbejder også med at optimere energierne på dit kærlighedsområde.

Stop din indre dialog

Den indre dialog er alle de stemmer, vi hører inde i vores hoved, når vi tænker. Hvis du f.eks. tænker på, om du skal skifte bolig,
vil din indre dialog have en lang række argumenter for og imod, om det er en god ide. Denne dialog er i virkeligheden alle de roller, der påvirker din tankegang.

Roller du har fået/påtaget dig, fra du blev født, og det blev konstateret, om du var en dreng eller pige.
Allerede i dette ligger der en rolle – en kønsrolle.

Det er langt fra den eneste rolle, vi bærer på. Vi har mange. De roller vi har, har med vores ego at gøre. Jo mere vi er styret af
disse roller, des mere fylder vores ego (vores bevidsthed). Det betyder på den anden side, at vores sjæl ikke får lov til at fylde
særligt meget, da pladsen er den samme til ego og sjæl.

Derfor arbejder vi på at give slip på alle de roller, som ikke er optimale for dig, så der kan blive helt stille i dit hoved. Du kan simpelthen tænke på ingenting.  Så kan du lytte til din intuition og til din egen sjæl. Så kan din sjæl komme til dig for fuld styrke.

Vi kommer også til at arbejder med at åbne vores hjerter, slippe smerten i hjertet og de blokeringer der også ligger der, som forhindrer dig i at få din fine hjerteenergi til at flyde.

Brug din spiritualitet i din dagligdag

Du lærer, hvordan du kan rense både mennesker, dyr og boliger for fremmede sjæle. Vi arbejder med Feng Shui på din bolig og ser på hvilke områder af dit liv, du skal gøre noget ved.

Du får redskaber til både krop, sind og sjæl. Vi arbejder også med at optimere energierne på dit boligområde.

Optimering af dine pengemønstre

På denne dag vil vi se på, hvordan du kan få det mere optimalt med din økonomi og dit forhold til den. Vi ser på de blokeringer, forældede tanke- handlemønstre, din afhængighed af penge samt den angst, der er styrende i dine penge-forhold.

Vi ophæver alle de ting, der blokerer, forhindrer og modarbejder en bedre optimering af dine økonomiske forhold. Vi optimere energien på dit rigdomsområde.

Du lærer nogle teknikker, så du selv kan gøre en stor forskel i dit økonomiske liv.

Vi laver visionboard og ser på dine mål for livet.

Selvudvikling III

Har du problemer med at sætte grænser? Mangler du respekt overfor andre eller dig selv eller er det svært for dig at få andre til at respektere dig?
Mangler du selvværd? Ønsker du hjælp til at tilgive dig selv? Sender du nok kærlighed til dig selv? Alle disse områder bliver gennemgået generelt og for den enkelte deltager.

Vi arbejder med at optimere energierne på området for dine nære relationer og dit selvudviklingsområde.

Vi finder frem til årsagen til disse følelser og vi ophæver disse årsager. Årsagerne kan vedrøre dette liv, tidligere liv og dine generationers påvirkning af dig.

Årsagerne bliver ophævet for alle disse områder. Det betyder, at du fremover vil kunne sætte dine grænser. Du mærker gensidig respekt. Dit selvværd bliver højnet og du føler dig værd at elske. Du er i stand til at tilgive dig selv dine fejl og du elsker dig selv, som det dejlige menneske du er.

Integration af sjældelene, karmisk udrensning m.m.

Vi arbejder videre på den selvudvikling, du har haft indtil nu. Vi integrerer alle dine dele af din sjæl fra samtlige liv i alle dele af din sjæl.

Således får du al erfaring fra samtlige dine liv integreret i den del af din sjæl, der er i dette liv. Vi arbejder også med karmisk udrensning.

Det betyder, at vi ophæver alle de negative forhold, du har til andre sjæle fra samtlige dine liv. Samtidig arbejder vi på den udrensning, der finder sted.

Vi ser på det mørke, der er i dig, så det er muligt at slippe angsten for det og hæve dig op over det. Vi hæver krop, sind og ånd op til et niveau, hvor en lang række af de mønstre, du er færdig med at arbejde med ikke længere findes. Vi harmoniserer krop, sind og ånd.

Det betyder, at du får et fundament, hvor du er i langt højere svingninger og derfor ikke længere er i dine gamle mønstre.

Personlighedsanalyse
Med udgangspunkt i den enkelte deltager, finder vi frem til hvilke energier du har med. Blandt andet dit stjernetegn, din sjæls energi, bevidsthedsenergi og din underbevidsthed energi.

Vi ser også på hvilke følelser, det er meningen, du skal arbejde med i dette liv. Hvilke følelser, du ikke er færdigafklaret med også fra tidligere liv.

Kort sagt bliver du analyseret fra top til tå. Samtidig får du redskaber til at analysere dig selv.

Samtidig gør vi arbejdet med Markabaen færdig, som har været en gennemgående ting gennem alle dagene. Vi optimere de 2 livsområder vi mangler, nemlig: følelser og fritid.

 

Varenummer: 817011 Kategorier: , Tag: