Samtaleterapeut

1.500,00DKK

SAMTALETERAPEUT

Kunne du tænke dig at lære hvordan du kan bekæmpe sygdomme? Både fra et traditionel og alternativ synspunkt?  Du kommer til at lære de mest basale ting indenfor det at være behandler. Du lærer hvordan du går alternativt til værks overfor en lang række sygdomme og får en utrolig stor mængde materiale og masser af viden indenfor den alternative behandling.

Du må meget gerne lære alt det som Charlotte Sol-Farah Hansen kan indenfor dette område. Således, at du kan kombinere det sammen med det, der er dit eget potentiale.

Se opbygningen og indholdet af forløbet længere herunder.

Se kalender

SAMTALETERAPEUT

Opbygning af samtaleterapeut forløbet i moduler, tal i parentes er antal dage modulet varer.

 

Kroppens funktioner, meridianer og organ-uret

Der bliver en kort gennemgang af kroppens funktioner. Du bliver præsenteret for meridianerne (energibanerne) på kroppen samt organ-uret.

Ud over dette lærer du, hvordan du kan afbalancere meridianer. Afbalanceringen af meridianerne er en af de måder, du kan arbejde på for
at få sjæl, sind og krop til at være i bedre balance.

Du lærer også sammenhængen mellem de indre organer – meridianer – chakraer.

Forudsætning: Selvudvikling trin I – II – III.

Ernæring, kosttilskud, vitaminer og mineraler

Dette modul er en gennemgang af hvilke vitaminer, mineraler og fedtsyrer m.m., vi får fra de enkelte madvarer.

Mange sygdomme kan indeholde et aspekt af enten overdosering eller underdosering af disse stoffer. Derfor kan et vigtigt led
i en behandling af en sygdom være tilførsel af dem.

Ud over at se på hvilke madvarer vi får disse stoffer fra, ser vi også på hvilke kosttilskud, man kan tage for at tilføre kroppen
de stoffer, som den enkelte krop mangler.

Der vil også blive gennemgået almindelige ernæringsrigtige råd.

Forudsætning: Selvudvikling trin I – II – III.

Klinikvejledning

De gældende regler for at starte som selvstændig vil blive gennemgået. Hvad siger lovgivningen? Hvilke krav skal du opfylde
for at starte selvstændig virksomhed? Hvilke krav er der til bogføring, selvangivelse m.m.? Hvordan bliver du momsfritaget som behandler?
Hvordan kommer du godt i gang?

Dette modul er bl.a. en del af de krav, der skal opfyldes for at blive momsfritaget.

Forudsætning: Selvudvikling trin I – II – III.

Salgsteknik - Når du sælger med dit hjerte

Du har med mennesker at gøre i denne branche. Vi må gøre vores til, at vi hver især kan stå inde for de behandlinger, vi tilbyder.
Du lærer på dette kursus, hvordan du tiltrækker de – for dig – rigtige kunder. Hvilke kunder det er en god ide at sige ”nej” til og på hvilken måde.

Hvordan du finder de rigtige priser på dine behandlinger. Hvordan du kun sælger det, som kunden har brug for.

Hvordan du kan sælge din vare – dig – på den mest optimale måde. Hvordan du energimæssig sender den energi ud, som er specielt
for dig og at du derfor ikke har konkurrenter, men kollegaer omkring dig.

Forudsætning: Selvudvikling trin I – II – III.

De fem elementer

De fem elementer er en over 5000 år gammel kinesisk model til at anskue sammenhængen mellem alting. De fleste alternative
behandlingsformer arbejder med denne model. Det er et fantastisk stykke værktøj at behandle efter. Du kan bruge filosofien i alle
mulige sammenhænge, når du behandler.

Det er en meget vigtig del at have kendskab til og den baner vej for måden du kan angribe symptomerne og de bagvedliggende
årsager på. De fem elementer vil blive gennemgået.

Hele kroppen og de indre organer bliver placeret i disse elementer og du vil få en oversigt over alle de følelser vi kan have, således
at du kan se, hvilke følelser der giver ubalancer i hvilke elementer.

Forudsætning: Selvudvikling trin I – II – III og kroppens funktioner, meridianer og organur.

Alternativ sygdomslære

 

På dette modul vil du få en forståelse for, hvordan mange forskellige sygdomme kan betragtes, og hvilke behandlingsformer,
der kan indgå i behandlingen af de enkelte sygdomme.

Hvordan du sammensætter en diagnose samt hvordan du får et helhedssyn på et sygdomsbillede.

Modulet tager udgangspunkt i de fem elementer.

Forudsætning: Selvudvikling trin I – II – III; kroppens funktioner, meridianer og organur; ernæring, kosttilskud,
vitaminer og mineraler samt de fem elementer.

Samtaleterapi

På dette modul beskæftiger vi os blandt andet med kropssprog, samtaleform og signaler. Du lærer, hvordan du bruger
den ny tids terapi. Vi ser på, hvordan vi kan vende energier og udtrykke det vi vil sige på andre måder.

Vi arbejder med spørgeteknik. Ud over det taler vi om terapeut/klient forholdet og hvilke dilemmaer, der kan ligge her.

Forudsætning: Selvudvikling trin I – II – III; kroppens funktioner, meridianer og organur; ernæring, kosttilskud, vitaminer
og mineraler; de fem elementer samt alternativ sygdomslære.

Eksamen

Dette modul er det sidste i rækken af moduler vedrørende samtaleterapi. Når du er færdig med alle moduler indenfor
samtaleterapi, ligger der en eksamen, du skal bestå, før du får det endelige bevis på, at du er SOL-FARAH SAMTALETERAPEUT,

uddannet hos sol-Farah Helhedens Cirkel.